TDS, springplank naar de toekomst


Pedagogische visie

Elke leerling willen wij de kans bieden zich te ontwikkelen naar de eigen mogelijkheden. Wij zorgen als school voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat, waarin de leerling centraal staat. Wij maken optimaal gebruik van de leer- en lesstof. Wij willen onze leerlingen op adequate wijze lesgeven, waarbij wij aansluiten bij de onderwijsbehoeften. We hebben hierbij oog voor de diversiteit in de ontwikkeling van kwaliteiten en talenten van onze leerlingen.

 

Visie op het leren

Op de Trije Doarpen Skoalle staat naast het sociaal en emotionele leren natuurlijk ook het cognitieve leren centraal. Een veilig sociaal klimaat waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis van de leerkrachten en de methodieken zorgen voor goed onderwijs.

Elke leerkracht is zich bewust van zijn eigen gedrag en de effecten van dit gedrag.

De leerkrachten hebben een positieve, professionele grondhouding naar kinderen, ouders en collega’s.

 

Visie op zorg

Om te komen tot de meest optimale zorg voor iedere leerling, moet er een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van ouders en school. De leerlingenzorg is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Via de groepsplannen houden wij iedere individuele leerling nauwlettend in de gaten. Dit gaat door middel van het handelingsgericht werken.