Omgangs-en Pestprotocol

In onderstaand document hebben wij beschreven hoe wij graag met elkaar om willen gaan op de Trije Doarpen Skoalle. Ook staat beschreven welke stappen gezet worden wanneer er sprake is van grensoverschrijdend - of pestgedrag.

Omgangs-en pestprotocol

Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.