De schoolbus

De schoolbus is een initiatief van ouders en deze zorgt ervoor dat kinderen die buiten Reduzum wonen met de schoolbus naar de Trije Doarpen Skoalle gebracht en gehaald worden. Wanneer ouders hier gebruik van willen maken kunnen ze contact opnemen met de secretaris van de buscommissie.
De buscommissie stelt in overleg met de ouders het ritschema op. Voor de kinderen tot en met groep 5 is er een plekje in de bus. Kinderen van groep 6 t/ m 8 kunnen mee rijden indien er plaats is. Ook kunnen zij dan gebruik maken van de zogenaamde ‘fietsregeling’. 
De kinderen stappen op vaste opstapplaatsen in. In Idaerd verzamelen de kinderen bij de Buorren, in Friens op de Trijesprong. De schoolbus vervoert de leerlingen: 's ochtends tussen 7.30 uur en 8.10 uur 's middags tussen 14.00 uur en 14.40 uur.
 

De chauffeurs

De chauffeurs die de kinderen van en naar school brengen zijn: 
Maandag : Fetze Tigchelaar
Dinsdag : Wietske Jorna
Woensdag : Jelle Roorda
Donderdag : Bartele de Leeuw
Vrijdag : Hoite de Vries
Reservechauffeur is Henk Korf

Contact

Secretaris: Hinke Richt Miedema
hrmiedema@gmail.com
Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.