GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg 

  De GGD Fryslân richt zich op de gezondheid, het gezond  
  opgroeien en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren tot 19 jaar. Dit als basis voor een gezond leven later. 
De GGD is partner binnen CJG.(Centrum Jeugd en Gezin)
Wanneer uw kind niet meer naar het consultatiebureau gaat, houdt de GGD contact met u en uw kind. Dit doen ze door gezondheidsonderzoeken van uw kind en via de vaccinaties die de GGD voor alle Friese kinderen tot 14 jaar verzorgt. 

Wat kunt u van de GGD verwachten?

Bij het laatste bezoek aan het consultatiebureau kan de jeugdarts een extra onderzoek voor uw kind afspreken in groep 1 van de basisschool. Bijvoorbeeld voor een onderzoek van de lengte of ogen. De jeugdarts van het consultatiebureau bespreekt dit met u. Als uw kind vijf jaar is, wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een onderzoek. Dit is een uitgebreid onderzoek van de lichamelijke gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast is er een gesprek over opvoeding, gedrag en gezondheid van uw kind. Er is alle ruimte voor uw vragen aan de jeugdarts. 

Gezondheidsonderzoek in groep 7  

U en uw kind worden in groep 7 uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u een vragenlijst. Het is een onderzoek van de lichamelijke groei en een gesprek over de ontwikkeling, het gedrag van uw kind en de opvoeding. Tijdens het onderzoek kunt u met uw vragen en zorgen over uw kind terecht bij de jeugdverpleegkundige. 

Meer informatie

Voor vragen op het gebied van hygiëne, veiligheid, infectieziekten, astma enz kunt u contact opnemen met de GGD Jeugdgezondheidszorg. 
Als u zich zorgen maakt of vragen heeft over gezondheid, het gedrag, de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, dan kunt u altijd een gesprek of extern onderzoek aanvragen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige: 088-22 99 444 Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de site van de GGD: www.ggdfryslan.nl  

Het team jeugdgezondheidszorg van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Fryslân bestaat uit|: 
                            
Schoolarts    
Anita Waldram    088 22 99 500   a.waldram@ggdfryslan.nl
Verpleegkundige    
Jitske de Vlugt  088 22 99 410   j.devlugt@ggdfryslan.nl
Assistente    
Baukje Krol-Douma  088 22 99 385  b.krol-douma@ggdfryslân.nl

Of bel het frontoffice van GGD Fryslân: 088 229944, mailen kan ook: jgz@ggdfryslan.nl

Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.