Schooltijden

Wij werken op school met een continurooster. Dat betekent dat de schooltijden voor alle groepen, van maandag tot en met vrijdag, gelijk zijn: 8.15-14.00 uur 
  
  Vanaf 8 uur kunnen de kinderen van de groepen 1 en 2 door 
  hun ouders in de klas worden gebracht. De kinderen van groep 3  
  tot en met 8 mogen vanaf 8 uur ook in hun eigen lokaal aan
  hun eigen tafel een werkje doen of op het plein spelen. 
Om 8.15 gaat de schoolbel en beginnen de lessen.

Pauze

De kleine pauze is voor alle groepen van 10.00-10.15 uur
De lunchpauze begint voor de kinderen van de groepen 1 en 2 om 11.30 uur. Voor de groepen 3 t/m 8 begint de lunch om 11.45 uur.
Tot 12.30 uur hebben de kinderen de gelegenheid om buiten te spelen, daarna beginnen de lessen weer tot 14.00 uur.


Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.