Vakanties en vrije dagen

Vakanties

De vakantieregeling voor het schooljaar 2019-2020 is als volgt: 
Begin schooljaar 26 augustus 2019
Herfstvakantie   : 19 okt 2019 t/m 27 okt 2019 
Kerstvakantie  : 21 dec 2019  t/m 5 jan 2020 
Voorjaarsvakantie  : 15 febr 2020 t/m 23 februari 2020 
Meivakantie  : 25 april 2020  t/m 10 mei 2020
Hemelvaart  : 21 en 22 mei 2020
Pinkstermaandag  : 1 juni 2020
Zomervakantie  : 4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020

Extra vrije dagen

In verband met studiedagen of interne vergaderdagen zijn de leerlingen op de volgende dagen vrij: 

vrijdag 13 september  ; hele dag 
donderdag 14 november ; vanaf 11.45 uur
maandag 25 november ; hele dag 
vrijdag 20 december ; vanaf 11.45 uu
vrijdag 31 januari ; hele dag 
woensdag 25 maart ; hele dag 
woensdag 20 mei ; vanaf 11.45 uur
maandag 2 juni ; hele dag 
vrijdag 3 juli ; vanaf 12.30 uur

 

Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.