Disclaimer


De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Trije Doarpen Skoalle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Trije Doarpen Skoalle niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Trije Doarpen Skoalle garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Trije Doapren Skoalle wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.