Aanmelden

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Om uw kind aan te melden kunt u een afspraak op school maken.
U kunt hiervoor de directeur benaderen. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.
Tijdens dat gesprek ontvangt u het aanmeldformulier, de schoolgids en de kalender.
U krijgt dan nadere informatie over de school: wat u van de school kunt verwachten en wat wij van ouders verwachten.
Ook wordt er dan een afspraak gemaakt om uw kind een aantal dagdelen mee te laten draaien, zodat er even gewend kan worden. Daarnaast zal bekeken worden of onze school de juiste zorg aan uw kind kan bieden.
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht.
Dat houdt in dat bij aanmelding van een leerling aan een basisschool, deze school zorgplicht krijgt. Binnen 6 weken, moet na
dossier-onderzoek, vastgesteld worden of aanmelding bij de basisschool past binnen het zorgprofiel van de school.
Indien het past, gaat de school over tot inschrijving.
Indien het niet past, gaat de school, met de ouders op zoek naar een passende school.