Vijf keer per jaar zijn er geplande oudercontacten.

Twee hiervan zijn facultatief: ouders kunnen hiervoor inschrijven. Voor de andere drie momenten worden alle ouders ingedeeld.

Op de Kalender kunt u terug lezen wanneer deze gesprekken gepland stan.

De gesprekken staan gepland op:

*  september : startgesprekken naar aanleiding van de Gouden Weken[alle ouders worden ingepland]

* november [facultatief]

* februari, naar aanleiding van het rapport [alle ouders worden ingepland]

*  april [facultatief]

*  juni/juli, naar aanleiding van het rapport [alle ouders worden ingepland]Mocht er tussentijds aanleiding zijn om ontwikkelingen met de leerkracht te bespreken kunt u altijd een afspraak maken.

Via het ouderportaal tekenen de ouders in voor de gesprekken.