Vijf keer per jaar zijn er geplande oudercontacten.

Twee hiervan zijn facultatief: ouders kunnen hiervoor inschrijven. Voor de andere drie momenten worden alle ouders ingedeeld.

Op de Kalender kunt u terug lezen wanneer deze gesprekken gepland stan.

De gesprekken staan gepland op:

*  september  [alle ouders worden ingepland]

* november [facultatief]

* febr [alle ouders worden ingepland]

*  april [facultatief]

*  juli [alle ouders worden ingepland]Mocht er tussentijds aanleiding zijn om ontwikkelingen met de leerkracht te bespreken, kunt u altijd een afspraak maken.


De indeling van de oudergesprekken vindt u hieronder.