Schoolbus

Contact: Hinke Richt Miedema
 hrmiedema@gmail.com
0566 601939

Secretaris Hinke Richt Miedema


 

Voor kinderen van buiten Reduzum rijdt er een schoolbus. Degenen die voor de eerste keer gebruik maken van de bus, dienen dit te melden bij de secretaris van de bus commissie. De schoolbus vervoert de leerlingen ’s morgens en ’s middags. De kinderen stappen op vaste opstapplaatsen in. De bus commissie stelt in overleg met de ouders het ritschema op.
 

Voor de kinderen tot en met groep 5 is er een plekje in de bus. Kinderen van groep 6-8 kunnen mee rijden indien er plaats is. Ook kunnen zij dan gebruik maken van de zogenaamde ‘fietsregeling’.
In Idaerd verzamelen de kinderen bij de Buorren, in Friens op de Trijesprong.

De schoolbus vervoert de leerlingen:
's ochtends tussen 7.30 uur en 8.10 uur
's middags tussen 14.00 uur en 14.40 uur

 

 

De chauffeurs die de kinderen van en naar school brengen zijn:

Maandag Hoite de Vries
Dinsdag Wietske Jorna
Woensdag Jelle Roorda
Donderdag Henk Korf
Vrijdag Gerrit Blom

 

Reservechauffeur is Tjeerd Jorna.