GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg richt zich op de gezondheid, het gezond opgroeien en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren tot 19 jaar. Dit als basis voor een gezond leven later.. De GGD is partner binnen CJG. Wanneer uw kind niet meer naar het consultatiebureau gaat, houdt de GGD contact met u en uw kind. Dit doen ze door gezondheidsonderzoeken van uw kind en via de vaccinaties die de GGD voor alle Friese kinderen tot 14 jaar verzorgt.

Wat kunt u van de GGD verwachten?
Bij het laatste bezoek aan het consultatiebureau kan de jeugdarts een extra onderzoek voor uw kind afspreken in groep 1 van de basisschool. Bijvoorbeeld voor een onderzoek van de lengte of ogen. De jeugdarts van het consultatiebureau bespreekt dit met u.

Als uw kind vijf jaar is, wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een onderzoek. Dit is een uitgebreid onderzoek van de lichamelijke gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast is er een gesprek over opvoeding, gedrag en gezondheid van uw kind. Er is alle ruimte voor uw vragen aan de jeugdarts.

Gezondheidsonderzoek in groep 7
 
U en uw kind worden in groep 7 uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u een vragenlijst. Het is een onderzoek van de lichamelijke groei en een gesprek over de ontwikkeling, het gedrag van uw kind en de opvoeding. Tijdens het onderzoek kunt u met uw vragen en zorgen over uw kind terecht bij de jeugdverpleegkundige.

Voor vragen op het gebied van hygiëne, veiligheid, infectieziekten, astma enz kunt u contact opnemen met de GGD Jeugdgezondheidszorg.

Als u zich zorgen maakt of vragen heeft over gezondheid, het gedrag, de ontwikkeling of   opvoeding van uw kind, dan kunt u altijd een gesprek of extern onderzoek aanvragen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige: 088-22 99 444

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de site van de GGD: www.ggdfryslan.nl Team jeugdgezondheidszorg

Het team jeugdgezondheidszorg van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Fryslân bestaat uit|:

Verpleegkundige                              Inger van Benthem
telefoon                                          088- 22 99 924
email                                              i.vanbenthem@ggdfryslan.nl
arts                                                Anita Waldram
telefoon                                          088 22 99 500
email                                              a.waldram@ggdfryslan.nl
assistente                                        Elly Abma
telefoon                                          088 22 99 529
email                                              e.abma@ggdfryslan.nl

Of bel het frontoffice van GGD Fryslân: 088 229944, mailen kan ook: jgz@ggdfryslan.nl