Ziekmelding

Graag willen we om 8.15 uur met alle kinderen beginnen. Is uw kind ziek, meld u dit dan tijdig op school. We maken ons ongerust wanneer kinderen zonder afmelding afwezig zijn.
Wanneer er geen melding op school gedaan wordt, neem de leerkracht contact met de ouders op.