Team schooljaar 2018 -2019eerste rij:  Arnold Bouwmeester - Marina Bonnema
tweede rij: Nicky van den Bosch- Berber Bouwmeester- Mettie van der Gulik - Beitske Hijnberg
derde rij: Hilde Hoekstra - Jettie de Boer- Mark Ettema- Hilly Tjalma- Karin Boonstra - Janet Veld
achterste rij: Inge de Bruin- Vera MeijerTialde Vonk