Levo 
De Levo- werkgroep van de Trije Doarpen Skoalle verzorgt, samen met het team de verschillende vieringen.
Jaarlijks terugkerende vieringen zijn die van Sint Maarten, Kerst en Palmpasen/Pasen.
Daarnaast vindt er jaarlijks nog een nader in te vullen viering plaats. Voorbeelden hiervan zijn: het loofhuttenfeest, Sint Michaelsfeest, Carnaval etc.
Het streven is om de inhoud van de vieringen aan te passen aan de leefwereld en achtergronden van de leerlingen van de Trije Doarpen Skoalle.

De Levo werkgroep voor het schooljaar 2019-2020 bestaat uit de volgende personen:

Namens het schoolteam zitten meester Mark erbij.