Levo 
De Levo- werkgroep van de Trije Doarpen Skoalle verzorgt, samen met het team de verschillende vieringen.
Jaarlijks terugkerende vieringen zijn die van Sint Maarten, Kerst en Palmpasen/Pasen.
Daarnaast vindt er jaarlijks nog een nader in te vullen viering plaats. Voorbeelden hiervan zijn: het loofhuttenfeest, Sint Michaelsfeest, Carnaval etc.
Het streven is om de inhoud van de vieringen aan te passen aan de leefwereld en achtergronden van de leerlingen van de Trije Doarpen Skoalle.

De Levo werkgroep voor het schooljaar 2017-2018 bestaat uit de volgende personen:
Wietske Galama, Sally v/d Meulen, Martha van Gunst, Christien Klomp en Marianne de Haan
en afgevaardigde Karin Bakker van de OR.
Namens het schoolteam zitten juf Hilde en meester Mark erbij.