MR en GMR

De MR en GMR Trije Doarpen Skoalle

De MR (Medezeggenschap Raad)praat mee over beleidsmatige zaken op schoolniveau. De GMR ( Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad) praat mee over beleidsmatige zaken op gemeenschappelijke niveau. (het belang van alle scholen binnen Proloog wordt hier behartigd)

Wij vinden het belangrijk dat zaken goed geregeld zijn. Daarom is het van belang te horen wat er onder de ouders leeft als het gaat om zaken die op school aangaan. De MR kan de plek zijn om daarin iets te betekenen. Is er iets meld dit dan aan ons of kom op de bijeenkomst. De data staan op de nieuwsbrief en de kalender van de school. Een vergadering begint om 19.30 en is in school.
Daarnaast schrijven we een aantal malen per jaar een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van wat er besproken wordt binnen de MR. Op de zakelijke ouderavond blikken we terug op het voorgaand jaar.

U kunt ons bereiken op mail adres: mr.trijedoarpenskoalle@proloog.nl 
Mocht u algemene informatie willen over vragen over onderwijs dan kan dat via www.5010.nl

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:

 

Vera Meijer, Tialde Vonk

 Personeelsgeleding

Jannet Bosma
Andrea vd Wal
Margriet Wissman

 

 

 

 

Oudergeleding

De leden van de GMR Proloog zijn: 
Oudergeleding:           Roelof Adema- De Trilker
                                  Remon Kortman- De Pionier
                                  Moniek Duijster- De Pionier 
                                  Jellie Moed -Het Palet 
                                  Tsjeardke Poelsma- Trianova
                                  vacature
Personeelsgeleding:     
                                   
                                  Ankie Keizer-De Plataan
                                  Annette Trampe- Wiardaskoalle
                                  Petra Veenstra- De Twa Fisken
                                  vacature