OBS Trije Doarpen Skoalle is dé basisschool in de dorpen Reduzum, Idaerd en Friens. We zijn een openbare school: iedereen is meer dan welkom bij ons. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen. Maar we willen vooral dat ze veel plezier hebben en iedere dag weer zin hebben om naar school te gaan! 

Mei elkoar wiis...
Wiis mei elkoar!

Welkom * Wolkom * Welcome

Wij zijn een gecertificeerde drietalige school. Fanôf groep 1 wurde de trije talen oanbean. The children love to practice the three languages.

Meer informatie

Bij ons is het altijd open dag!

Kom gerust langs of neem contact met ons op voor een afspraak.

Iedereen is welkom!

Wij bieden onderwijs op maat. Daarbij kijken we goed naar wat de individuele ontwikkel- en leerbehoefte van het kind is en zorgen we voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat. Bij ons staat de leerling centraal, hebben we oog voor diversiteit en omarmen we de kwaliteiten en talenten van ieder kind!
Lees meer

Ouderbetrokkenheid

We trekken graag met u op en vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. Daarbij zijn we nieuwsgierig en vertrouwen en waarderen we elkaar. Dit doen we door naar elkaar om te kijken en naar elkaar te luisteren. Want op onze school zijn we 'Mei elkoar wiis & wiis mei elkoar!'.
Lees meer

Onze school is Klassewerkplek 2024!

In 2024 is onze school uitgeroepen tot Klassewerkplek. Klassewerkplek gaat jaarlijks in alle lagen van het onderwijs op zoek naar die scholen waar werkgeluk het hoogst is en waar onderwijsprofessionals graag werken. De werkplek wordt ervaren als een inspirerende omgeving waar de nadruk ligt op persoonlijke groei en een bloeiende onderwijservaring.
Lees hier meer!
'Denk niet in beperkingen, maar in mogelijkheden!' Dat was de boodschap die @boeroejoure vanochtend prachtig overbracht. De Fryske Parasportheld van @sportfryslan vertelde zijn inspirerende verhaal aan de kinderen van groep 7/8 💪🥇. Bedankt Stefan! #meielkoarwiis #wiismeielkoar #trijedoarpenskoalle
icon
obstrijedoarpenskoalle
15-7-2024
Tige tank, Hoite! | Vandaag reed Hoite voor het laatst op de schoolbus. Samen met de kinderen en de schoolbuscommissie hebben we hem daarom vanmiddag in het zonnetje gezet. Hoite, tige tank voor de vele veilige en vertrouwde kilometers! 🚌 #tds #skoallebuske #meielkoarwiis #wiismeielkoar
icon
obstrijedoarpenskoalle
12-7-2024
Onze vrijwilligers! Onmisbaar met alles wat ze voor ons doen. Daarom bedankten we hen vandaag met een bakje koffie en gebak en ontvingen ze een bedankje. #meielkoarwiis #wiismeielkoar #trijedoarpenskoalle
icon
obstrijedoarpenskoalle
10-7-2024
Gisteravond hadden we, ondanks dat we verloren, een geweldig gezellige avond tijdens de EK-wedstrijd. Wat fijn dat er zoveel kinderen waren en wat leuk om dit samen met @qlubbred te organiseren! 🧡⚽️ #tds #qlubbred #meielkoarwiis #wiismeielkoar
icon
obstrijedoarpenskoalle
26-6-2024
Laad meer posts Laden

Agenda

14 aug
Oud Papier
11 sep
Oud Papier
09 okt
Oud Papier
06 nov
Oud Papier
04 dec
Oud Papier
Een sfeerimpressie van onze school
Johannes Hazenberg - Directeur
Fan herte wolkom op ús skoalle! Kom gerust langs. Ik vertel u graag meer over onze school en geef graag een rondleiding.
Jildert Dijkstra - Leerkracht Groep 8
Met veel plezier en vanuit de overtuiging dat elk kind wil leren, kom ik elke dag naar de Trije Doarpen Skoalle. Door hoge verwachtingen te stellen aan het sociaal en cognitief functioneren van onze leerlingen, hoop ik hun kennis te vergroten die als basis dient voor hun verdere ontwikkeling. Op die manier zorg ik ervoor dat de kinderen tot leren komen en met plezier bij ons op school komen.
Famke Alberda - Leerkracht Groep 3/4
Het werken op de Trije Doarpen Skoalle voelt voor mij iedere dag weer als thuiskomen. Dat gevoel had ik al toen ik er zelf naar school ging. Als leerkracht probeer ik dat gevoel ook aan onze huidige leerlingen te geven. Ik streef daarbij naar een optimale ontwikkeling voor iedere leerling en bied hierbij zoveel mogelijk maatwerk.