Contactgesprekken

Voor het welbevinden van de kinderen is een goed contact met de ouders/verzorgers belangrijk. Voor korte opmerkingen kunt u voor of na schooltijd altijd bij de leerkracht terecht. Voor een gesprek stellen wij het op prijs dat u een afspraak maakt. Dit vragen we omdat de leerkracht bij de start van de schooldag graag alle binnenkomende leerlingen de aandacht wil geven.

Aan het begin van het schooljaar vinden, tijdens de zogenaamde ‘Gouden Weken’, de eerste oudergesprekken plaats. Daarnaast vinden er oudergesprekken plaats in:

  • november en mei; deze zijn facultatief (vrijwillig). U kunt zich hiervoor aanmelden of hiervoor door de leerkracht worden uitgenodigd.
  • februari en juli; deze gesprekken zijn verplicht en zijn naar aanleiding van het rapport.

Naast bovenstaande willen we graag dat de kinderen vanaf groep 6 aanwezig zijn bij de oudergesprekken. Dit doen we omdat het om hun ontwikkeling gaat en kinderen hier heel goed over mee kunnen praten. Daarnaast raken kinderen op deze wijze meer betrokken bij hun eigen ontwikkelproces.

Iedereen is welkom!

Wij bieden onderwijs op maat. Daarbij kijken we goed naar wat de individuele ontwikkel- en leerbehoefte van het kind is en zorgen we voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat. Bij ons staat de leerling centraal, hebben we oog voor diversiteit en omarmen we de kwaliteiten en talenten van ieder kind!
Lees meer

Ouderbetrokkenheid

We trekken graag met u op en vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. Daarbij zijn we nieuwsgierig en vertrouwen en waarderen we elkaar. Dit doen we door naar elkaar om te kijken en naar elkaar te luisteren. Want op onze school zijn we 'Mei elkoar wiis & wiis mei elkoar!'.
Lees meer

Onze school is Klassewerkplek 2024!

In 2024 is onze school uitgeroepen tot Klassewerkplek. Klassewerkplek gaat jaarlijks in alle lagen van het onderwijs op zoek naar die scholen waar werkgeluk het hoogst is en waar onderwijsprofessionals graag werken. De werkplek wordt ervaren als een inspirerende omgeving waar de nadruk ligt op persoonlijke groei en een bloeiende onderwijservaring.
Lees hier meer!