Uw kind bij ons aanmelden

De dag nadat uw kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. De aanmelding doet u bij de directeur van onze school. Naar aanleiding van de aanmelding wordt er in overleg met u een kennismakingsgesprek ingepland. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u nadere informatie over onze school en worden er gegevens ten aanzien van de thuissituatie uitgewisseld. Vanzelfsprekend krijgt u ook een rondleiding. Tijdens de kennismaking is het van groot belang dat u relevante informatie over uw kind aan de school wordt verteld. De school moet voor uw kind de juiste plek zijn. Aansluitend maken we afspraken om uw kind een aantal dagdelen mee te laten draaien om alvast te komen wennen.

Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. De overgang van de rust thuis en de drukte op school kan in het begin een reden zijn om uw kind bijvoorbeeld 's middags thuis te houden. Wilt u dit dan wel met de betreffende leerkracht overleggen? De eerste schooldag na de vijfde verjaardag, is ieder kind in Nederland verplicht om naar school te gaan. Ook een ouder kind mag na aanmelding, door bijvoorbeeld een verhuizing, een dag of dagdeel in de nieuwe groep meedraaien.

Hieronder vindt u ons aanmeldformulier:

Iedereen is welkom!

Wij bieden onderwijs op maat. Daarbij kijken we goed naar wat de individuele ontwikkel- en leerbehoefte van het kind is en zorgen we voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat. Bij ons staat de leerling centraal, hebben we oog voor diversiteit en omarmen we de kwaliteiten en talenten van ieder kind!
Lees meer

Ouderbetrokkenheid

We trekken graag met u op en vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. Daarbij zijn we nieuwsgierig en vertrouwen en waarderen we elkaar. Dit doen we door naar elkaar om te kijken en naar elkaar te luisteren. Want op onze school zijn we 'Mei elkoar wiis & wiis mei elkoar!'.
Lees meer

Onze school is Klassewerkplek 2024!

In 2024 is onze school uitgeroepen tot Klassewerkplek. Klassewerkplek gaat jaarlijks in alle lagen van het onderwijs op zoek naar die scholen waar werkgeluk het hoogst is en waar onderwijsprofessionals graag werken. De werkplek wordt ervaren als een inspirerende omgeving waar de nadruk ligt op persoonlijke groei en een bloeiende onderwijservaring.
Lees hier meer!