Ouderraad (OR)

De Ouderraad bestaat uit enthousiaste, betrokken ouders. Zij heeft primair als doel de school te ondersteunen zodat de kinderen op de Trije Doarpen Skoalle een fijne schooltijd zullen hebben. Een ouderraad kan dit niet alleen waarmaken. Hiervoor heeft zij hulp nodig van andere ouders. De ouderraad zal dan ook met het lerarenteam zich sterk maken voor ouderparticipatie. Dit houdt in dat we met elkaar, dus de leerkrachten én ouders, ervoor zorgen dat onze school een fijne plek is om te zijn, te leren en te spelen.

De leden van de ouderraad zijn via or.skoalle@proloog.nl te bereiken.

Ouders

Nynke Brinksma
Voorzitter
or.skoalle@proloog.nl
Nicolette Oud
Secretaris
or.skoalle@proloog.nl
Jurjen Sikkes
Penningmeester
or.skoalle@proloog.nl
Willeke Schreiber
Oudergeleding
or.skoalle@proloog.nl
Corrie Betten
Oudergeleding
or.skoalle@proloog.nl

Medewerkers

Jildert Dijkstra
Personeelsgeleding
jdijkstra@proloog.nl
Inge de Bruin
Personeelsgeleding
idebruin@proloog.nl

Iedereen is welkom!

Wij bieden onderwijs op maat. Daarbij kijken we goed naar wat de individuele ontwikkel- en leerbehoefte van het kind is en zorgen we voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat. Bij ons staat de leerling centraal, hebben we oog voor diversiteit en omarmen we de kwaliteiten en talenten van ieder kind!
Lees meer

Ouderbetrokkenheid

We trekken graag met u op en vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. Daarbij zijn we nieuwsgierig en vertrouwen en waarderen we elkaar. Dit doen we door naar elkaar om te kijken en naar elkaar te luisteren. Want op onze school zijn we 'Mei elkoar wiis & wiis mei elkoar!'.
Lees meer

Onze school is Klassewerkplek 2024!

In 2024 is onze school uitgeroepen tot Klassewerkplek. Klassewerkplek gaat jaarlijks in alle lagen van het onderwijs op zoek naar die scholen waar werkgeluk het hoogst is en waar onderwijsprofessionals graag werken. De werkplek wordt ervaren als een inspirerende omgeving waar de nadruk ligt op persoonlijke groei en een bloeiende onderwijservaring.
Lees hier meer!