Schooltijden

Op school hanteren we het vijf gelijke dagen model. De lestijden zijn als volgt:

  • 's Ochtends: 08.15 - 11.45 uur
  • 's Middags van 12.30 - 14.00 uur

Van 10.00 - 10.15 uur is de kleine pauze en tussen de middag lunchen de kinderen in de klas. Aansluitend is er een half uur pauze. In deze pauze zijn de midden en bovenbouw gesplitst.

De kinderen mogen vanaf 8 uur rustig een werkje in de klas doen. Vijf minuten voor aanvang van de les gaat de bel. De kinderen gaan dan naar hun plaats. De ouders verlaten de klas, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

Iedereen is welkom!

Wij bieden onderwijs op maat. Daarbij kijken we goed naar wat de individuele ontwikkel- en leerbehoefte van het kind is en zorgen we voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat. Bij ons staat de leerling centraal, hebben we oog voor diversiteit en omarmen we de kwaliteiten en talenten van ieder kind!
Lees meer

Ouderbetrokkenheid

We trekken graag met u op en vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. Daarbij zijn we nieuwsgierig en vertrouwen en waarderen we elkaar. Dit doen we door naar elkaar om te kijken en naar elkaar te luisteren. Want op onze school zijn we 'Mei elkoar wiis & wiis mei elkoar!'.
Lees meer

Onze school is Klassewerkplek 2024!

In 2024 is onze school uitgeroepen tot Klassewerkplek. Klassewerkplek gaat jaarlijks in alle lagen van het onderwijs op zoek naar die scholen waar werkgeluk het hoogst is en waar onderwijsprofessionals graag werken. De werkplek wordt ervaren als een inspirerende omgeving waar de nadruk ligt op persoonlijke groei en een bloeiende onderwijservaring.
Lees hier meer!