Schoolbus

Voor onze leerlingen uit de omliggende dorpen is er 'It Skoallebuske'. De schoolbus is een initiatief van ouders waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat ook deze groep kinderen naar de Trije Doarpen Skoalle kan komen. In de eerste plaats is de bus voor de kinderen tot en met groep 5 bedoeld. De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 kunnen mee wanneer er plaats is. Voor deze laatstgenoemde groep is er daarnaast ook de 'fietsregeling'.

Wanneer u van de schoolbus gebruik wilt maken of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur. Dat is Wytske Galama. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 130 360 95 of w.l.hijma@hotmail.com.

 

Iedereen is welkom!

Wij bieden onderwijs op maat. Daarbij kijken we goed naar wat de individuele ontwikkel- en leerbehoefte van het kind is en zorgen we voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat. Bij ons staat de leerling centraal, hebben we oog voor diversiteit en omarmen we de kwaliteiten en talenten van ieder kind!
Lees meer

Ouderbetrokkenheid

We trekken graag met u op en vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. Daarbij zijn we nieuwsgierig en vertrouwen en waarderen we elkaar. Dit doen we door naar elkaar om te kijken en naar elkaar te luisteren. Want op onze school zijn we 'Mei elkoar wiis & wiis mei elkoar!'.
Lees meer

Onze school is Klassewerkplek 2024!

In 2024 is onze school uitgeroepen tot Klassewerkplek. Klassewerkplek gaat jaarlijks in alle lagen van het onderwijs op zoek naar die scholen waar werkgeluk het hoogst is en waar onderwijsprofessionals graag werken. De werkplek wordt ervaren als een inspirerende omgeving waar de nadruk ligt op persoonlijke groei en een bloeiende onderwijservaring.
Lees hier meer!