Ouderparticipatie

De school neemt een belangrijke plaats in in het leven van uw kind en dus ook in het uwe. Daarom is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de diverse commissies en regelingen en dat u weet bij wie u kunt zijn aangaande uw kind en de school. Op deze pagina leest u hierover meer.

Wij prijzen ons gelukkig met de vele helpende handen waar we ieder schooljaar weer op kunnen rekenen en vinden het belangrijk dat we samen met alle ouders, verzorgers en de schoolomgeving optrekken om de best mogelijke school voor onze kinderen te zijn.

Wilt u ook iets betekenen voor onze school? Lees dan het activiteitenbriefje eens door. Daarin vertellen we op welke manier u kunt helpen en hoe u zich hiervoor aan kunt melden. Elke vorm van hulp wordt van harte op prijs gesteld!

Iedereen is welkom!

Wij bieden onderwijs op maat. Daarbij kijken we goed naar wat de individuele ontwikkel- en leerbehoefte van het kind is en zorgen we voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat. Bij ons staat de leerling centraal, hebben we oog voor diversiteit en omarmen we de kwaliteiten en talenten van ieder kind!
Lees meer

Ouderbetrokkenheid

We trekken graag met u op en vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. Daarbij zijn we nieuwsgierig en vertrouwen en waarderen we elkaar. Dit doen we door naar elkaar om te kijken en naar elkaar te luisteren. Want op onze school zijn we 'Mei elkoar wiis & wiis mei elkoar!'.
Lees meer

Onze school is Klassewerkplek 2024!

In 2024 is onze school uitgeroepen tot Klassewerkplek. Klassewerkplek gaat jaarlijks in alle lagen van het onderwijs op zoek naar die scholen waar werkgeluk het hoogst is en waar onderwijsprofessionals graag werken. De werkplek wordt ervaren als een inspirerende omgeving waar de nadruk ligt op persoonlijke groei en een bloeiende onderwijservaring.
Lees hier meer!