Ouderbijdrage

De Ouderraad heft geen contributie, maar eens per jaar wordt een vrijwillige bijdrage van de ouders gevraagd. Deze bijdrage wordt onder andere gebruikt om schoolvieringen te bekostigen. Dit zijn vieringen die alle kinderen betreffen. U kunt dan denken aan vieringen als Sint Maarten, Sinterklaas, de musical, Kerst en de laatste schooldag. Deze bijdrage is € 17,50 voor ieder kind. Voor de kinderen, die na 1 januari op school komen, is de bijdrage € 8,75. Op de zakelijke ouderavond worden wijzigingen in het bedrag voorgesteld aan alle ouders.

De brief over de vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar, kunt u hier downloaden.

Iedereen is welkom!

Wij bieden onderwijs op maat. Daarbij kijken we goed naar wat de individuele ontwikkel- en leerbehoefte van het kind is en zorgen we voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat. Bij ons staat de leerling centraal, hebben we oog voor diversiteit en omarmen we de kwaliteiten en talenten van ieder kind!
Lees meer

Ouderbetrokkenheid

We trekken graag met u op en vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. Daarbij zijn we nieuwsgierig en vertrouwen en waarderen we elkaar. Dit doen we door naar elkaar om te kijken en naar elkaar te luisteren. Want op onze school zijn we 'Mei elkoar wiis & wiis mei elkoar!'.
Lees meer

Onze school is Klassewerkplek 2024!

In 2024 is onze school uitgeroepen tot Klassewerkplek. Klassewerkplek gaat jaarlijks in alle lagen van het onderwijs op zoek naar die scholen waar werkgeluk het hoogst is en waar onderwijsprofessionals graag werken. De werkplek wordt ervaren als een inspirerende omgeving waar de nadruk ligt op persoonlijke groei en een bloeiende onderwijservaring.
Lees hier meer!