Informatievoorziening 

In de eerste week van het schooljaar krijgen alle gezinnen de vernieuwde informatiegids/kalender van ons. Hierop staan alle wetenswaardigheden over het nieuwe schooljaar. Daarnaast heeft iedere ouder/verzorger toegang tot het ouderportaal van de school. Op de website van de school vindt u ook veel algemene informatie terug.

Ook kunt u de school op Facebook en Instagram volgen. In de dorpskrant ‘Linepraat’ staan maandelijks stukjes van de verschillende groepen. Ook werken we samen met de dorpswebsite reduzum.com, waarop periodiek een bijdrage van de school te vinden is.

In het najaar wordt door de ouderraad een zakelijke ouderavond georganiseerd. Hier worden alle ouders en verzorgers voor uitgenodigd.

Iedereen is welkom!

Wij bieden onderwijs op maat. Daarbij kijken we goed naar wat de individuele ontwikkel- en leerbehoefte van het kind is en zorgen we voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat. Bij ons staat de leerling centraal, hebben we oog voor diversiteit en omarmen we de kwaliteiten en talenten van ieder kind!
Lees meer

Ouderbetrokkenheid

We trekken graag met u op en vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. Daarbij zijn we nieuwsgierig en vertrouwen en waarderen we elkaar. Dit doen we door naar elkaar om te kijken en naar elkaar te luisteren. Want op onze school zijn we 'Mei elkoar wiis & wiis mei elkoar!'.
Lees meer

Onze school is Klassewerkplek 2024!

In 2024 is onze school uitgeroepen tot Klassewerkplek. Klassewerkplek gaat jaarlijks in alle lagen van het onderwijs op zoek naar die scholen waar werkgeluk het hoogst is en waar onderwijsprofessionals graag werken. De werkplek wordt ervaren als een inspirerende omgeving waar de nadruk ligt op persoonlijke groei en een bloeiende onderwijservaring.
Lees hier meer!