Onze school 

OBS Trije Doarpen Skoalle is de enige basisschool in de dorpen Reduzum, Idaerd en Friens. Het is een openbare, drietalige basisschool die ongeveer 110 leerlingen telt en onderdeel is van Stichting Proloog.

Drietalige school en openbaar onderwijs

De school is een gecertificeerde drietalige school. Dat houdt in dat vanaf groep 1 de talen Nederlands, Frysk en Engels in de groepen aangeboden worden. We zijn een openbare school: iedereen is meer dan welkom bij ons. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen. Maar we willen vooral dat ze veel plezier hebben en iedere dag weer zin hebben om naar school te gaan.

Visie 

Het onderwijs op onze school gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen. Naar het kenmerk van het openbaar onderwijs: Niet apart maar samen in één school. Vanuit dit principe hebben wij onze visie en slogan geformuleerd. De slogan van onze school is:

Mei elkoar wiis en wiis mei elkoar!

Voelt een leerling zich op zijn gemak, dan zal het leerproces makkelijker verlopen. Om een goede sfeer en sociaal leerklimaat in de groep en de hele school te behouden en te bevorderen, werken  wij volgens de principes van het Groepsdynamisch Onderwijs (GDO). Binnen de kaders van het GDO dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het welbevinden van een ieder.

Iedereen is welkom!

Wij bieden onderwijs op maat. Daarbij kijken we goed naar wat de individuele ontwikkel- en leerbehoefte van het kind is en zorgen we voor een veilig, sociaal en pedagogisch klimaat. Bij ons staat de leerling centraal, hebben we oog voor diversiteit en omarmen we de kwaliteiten en talenten van ieder kind!
Lees meer

Ouderbetrokkenheid

We trekken graag met u op en vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. Daarbij zijn we nieuwsgierig en vertrouwen en waarderen we elkaar. Dit doen we door naar elkaar om te kijken en naar elkaar te luisteren. Want op onze school zijn we 'Mei elkoar wiis & wiis mei elkoar!'.
Lees meer

Onze school is Klassewerkplek 2024!

In 2024 is onze school uitgeroepen tot Klassewerkplek. Klassewerkplek gaat jaarlijks in alle lagen van het onderwijs op zoek naar die scholen waar werkgeluk het hoogst is en waar onderwijsprofessionals graag werken. De werkplek wordt ervaren als een inspirerende omgeving waar de nadruk ligt op persoonlijke groei en een bloeiende onderwijservaring.
Lees hier meer!