Subsidie leerachterstanden

Vanuit het Ministerie werd de mogelijkheid aan scholen geboden om een subsidie aan te vragen om leerachterstanden die zijn opgelopen tijdens het thuiswerken aan te vragen. Wij hebben ook een aanvraag gedaan. We hebben aan het begin van dit schooljaar vastgesteld dat er hiaten in het leesonderwijs zijn in verschillende groepen. Dan gaat het over het leesniveau, het vlot kunnen lezen, tekstbegrip, woordbetekenis. Onze aanvraag is dan ook toegespitst op het leesonderwijs. We zijn blij dat het plan goedgekeurd is en de subsidie toegezegd is. Betekent dat we de mogelijkheid krijgen extra ondersteuning in te zetten. Vanaf deze week is juf Nicky dan ook iedere dinsdagochtend extra op school om gerichte leesondersteuning te geven. De ouders van de kinderen die deze extra ondersteuning krijgen worden door de groepsleerkracht hierover geïnformeerd. We streven ernaar om de kinderen met de extra hulp weer op het juiste niveau te krijgen.
Media
  • subsidie

Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.