Continu Rooster

Wij werken op school met een continurooster. Dat houdt in dat alle groepen van maandag t/m vrijdag dezelfde uren naar school gaan. Tussen de middag blijven de leerlingen op school en lunchen in de eigen groep lunchen met de leerkracht. 
 

De lunch  

Naast het eten en drinken dat de leerlingen gebruikelijk meenemen voor de ochtendpauze, nemen de ze nu ook hun eigen verantwoorde lunch mee voor de middagpauze. Tijdens het eten wordt gezorgd voor een informele sfeer. Bij het nuttigen van de lunch hanteren we de volgende omgangsvormen: 

  • gelegenheid om handen te wassen
  • gelegenheid voor een moment van stilte voor het eten
  • iedereen begint op hetzelfde moment         
  • netjes eten en drinken
  • blijven zitten onder het eten en drinken
  • netjes opruimen als je klaar bent
  • overgebleven eten en drinken gaan weer mee naar huis 

Met  het oog op het milieu verwachten wij dat het drinken mee wordt gegeven in een lekvrije beker en de lunch in een trommel (beide voorzien van naam)

Er is geen mogelijkheid tot het  koelen van de lunch gedurende de ochtend.   

De middagpauze

Na het lunchen wordt er een half uur gespeeld. Dit spelen gebeurt zoveel mogelijk buiten op het schoolplein. Bij slecht weer mogen de leerlingen binnen blijven. Elke groep heeft speelgoed en gezelschapsspelletjes om zich ook dan goed te kunnen vermaken.  Tijdens de middagpauze zijn er, net als tijdens de ochtendpauze, altijd pleinwachten die toezicht houden op het plein of in de school als het slecht weer is. Deze pleinwacht wordt  gevormd door leerkrachten, ondersteund door leerlingen van groep 8. 

Medicatie of aangepaste voeding bij leerlingen

Er zijn leerlingen die tijdens de lesdag medicijnen nodig hebben of aangepast eten/drinken moeten hebben. De verantwoordelijkheid voor het toedienen van medicijnen ligt bij de ouders. Als school gebruiken wij het protocol van de GGD Fryslân voor medicijn gebruik bij kinderen (op school in te zien).

Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.