Team

Op de Trije Doarpen Skoalle zijn de volgende leerkrachten werkzaam:

Interim-directeur:

Eelke Hoekstra

Waarnemend directeur:

Arnold Bouwmeester

 

Leerkrachten:

Karin Boonstra 
Arnold Bouwmeester 
Inge de Bruin
Mark Ettema
Anneminke Tjalsma
Hilde Hoekstra
Jildert Dijkstra
Tialde Vonk
Hilly Tjalma
Mettie van Gulik


Interne Begeleiding

Tialde Vonk  

GVO

Sybrig Martens

Onderwijsassistenten

Jetty de Boer   

HVO

Bob Reen
  Agnes Wiersma  

Cultuurcoach

Misja Sirag

Bouwcoördinator

Arnold Bouwmeester  

Vakleerkracht gymnastiek

Tessa Moonen

Muziek

Hans Oosterhoff      
         

Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.