Team

Op de Trije Doarpen Skoalle zijn de volgende leerkrachten werkzaam:

Directeur:

Janet Veld

 

Waarnemend directeur:

Arnold Bouwmeester

 

Leerkrachten:

Marina Bonnema
Karin Boonstra 
Arnold Bouwmeester 
Inge de Bruin
Mark Ettema
Anneminke Tjalsma
Hilde Hoekstra
Vera Meijer
Tialde Vonk
Hilly Tjalma


Interne Begeleiding

Tialde Vonk  

GVO

Sybrig Martens

Onderwijsassistenten

Jetty de Boer   

HVO

Bob Reen
  Nicky van den Bosch  

Cultuurcoach

Misja Sirag
   Boukje Jeeninga      

Bouwcoördinator

Arnold Bouwmeester  

Vakleerkracht gymnastiek

vacature

Muziek

Hans Oosterhoff      
         

Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.