Zorg en Kwaliteit

Zorg op de Trije Doarpen Skoalle

We gaan er bij ons op school vanuit dat iedere leerling zoveel mogelijk van het groepsaanbod profiteert.  Door individuele behoeften van leerlingen in kaart te brengen clusteren we het aanbod zoveel mogelijk. Hierdoor kunnen we tegemoet komen aan de verschillen die er zijn tussen leerlingen. Daar waar wenselijk en mogelijk sluiten we aan bij individuele ontwikkeltrajecten. We streven ernaar om een balans te vinden tussen de specifieke hulpvraag van leerlingen en de mogelijkheden van de school. Ons doel hierbij is om zo goed mogelijk leerlingen met speciale zorg binnen onze school op te vangen en te begeleiden. Aspecten die hierbij van belang zijn:

  • Welbevinden en veiligheid van de leerling
  • Welbevinden en veiligheid van de groep
  • Organisatie mogelijkheden van de school
  • Betrokkenheid van ouders
  • Inzet en begeleiding van externe ondersteuning/deskundigen
Eén en ander staat ook beschreven in het document: Schoolondersteuningsprofiel van de school.

Een verrijkend lesaanbod

Leerlingen die meer uitgedaagd kunnen worden qua lesstof krijgen meer verrijking door naast het reguliere lesprogramma een aanbod te ontvangen met uitdagende opdrachten. Deze lessen kunnen in een kleinere groep buiten de reguliere groep gegeven worden.Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.