Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders bij wat er op school gebeurt en bij wat hun kinderen meemaken is enorm belangrijk. Jaarlijks worden ouders via een inventarisatiebrief gevraagd op welke manier zij ingezet willen worden bij verschillende activiteiten gedurende het schooljaar.

Te denken valt aan:

  • hulp bij lezen in groep 3
  • hulp bij knutselen op vrijdagmiddag tijdens het keuzewerk
  • hulp bij excursies, sportdag, schoolreisje, laatste schooldag, musical etc
  • klassenouder voor een jaar zijn
  • hulp bij het luizen-pluizen
  • raamschilderingen

Daarnaast is er een aantal commissies waar ouders met leerkrachten in zitten om gedurende het schooljaar activiteiten te initiëren. 

Het is fijn wanneer er veel hulp is zodat er verschillende, niet-schoolse activiteiten, voor de leerlingen georganiseerd kan worden.

Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.