Klassenouder

Iedere klas heeft zijn eigen klassenouder. Jaarlijks wordt via de inventarisatielijst gevraagd welke ouder zich beschikbaar stelt. Met de leerkracht worden dan de organisatorische activiteiten afgestemd. De klassenouder ondersteunt en is voor de groepsleerkracht ook het eerste  aanspreekpunt.
 
Ondersteuning wordt geboden op het gebied van:    

  • regelen vervoer voor excursies
  • regelen extra hulp bij bijvoorbeeld projecten 
  • verrichten van verschillende hand- en spandiensten 

Daarnaast regelt de klassenouder bij de verjaardag van de leerkracht een cadeau namens alle kinderen. De ouders van de betreffende groep worden dan om een financiële bijdrage gevraagd.

Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.