Levo

Wat is Levo?

Levo staat voor Levensbeschouwelijk Vormingsonderwijs. Dit is bij ons op school een werkgroep van ouders die tot doel heeft om aandacht te schenken aan verschillende vieringen vanuit een andere overtuigingen.

De Levo- werkgroep van de Trije Doarpen Skoalle verzorgt samen met het team de verschillende vieringen. Jaarlijks terugkerende vieringen zijn die van Sint Maarten, Kerst en Palmpasen/Pasen. Daarnaast vindt er jaarlijks nog een nader in te vullen viering plaats. Voorbeelden hiervan zijn: het loofhuttenfeest, Sint Michaelsfeest, Carnaval etc. Het streven is om de inhoud van de vieringen aan te passen aan de leefwereld en achtergronden van de leerlingen van de Trije Doarpen Skoalle. 
De Levo werkgroep voor het schooljaar 2022-2023 bestaat uit de volgende personen: 

Corrie Betten
Sharon de Boer
Tineke de Jong
Hester Kamstra
Christien Klomp
Nicolette Oud
Dora Postma
Ingrid Stapensea

Namens het team zitten meester Mark en juf Karin erbij.
 

Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.