Medezeggenschap

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad op de basisschool. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende rol, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Volgens de 'wet medezeggenschap' moet iedere school een MR hebben. Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Wat niet besproken wordt zijn problemen met individuele leerlingen of leerkrachten. Hiervoor kun je altijd terecht bij de betreffende leerkracht of bij de directeur.
 

MR op de Trije Doarpen Skoalle

Wij vinden het belangrijk dat zaken goed geregeld zijn. Daarom is het van belang te horen wat er onder de ouders leeft als het gaat om zaken die op school aangaan. De MR kan de plek zijn om daarin iets te betekenen. Is er iets meld dit dan aan ons of kom op de bijeenkomst. De data staan op de kalender van de school. Jaarlijks wordt via een jaarplanning vergaderd en via een jaarverslag verslag gedaan van de activiteiten en werkzaamheden. Daarnaast schrijven we een aantal malen per jaar een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van wat er besproken wordt binnen de MR. Op de zakelijke ouderavond blikken we terug op het voorgaande jaar.
 

De leden van de medezeggenschapsraad zijn

 

Voorzitter Ale Brouwer (louder) 
Secretaris : Rianne Glerum  (ouder)
vicevoorzitter : Mark Ettema  (leerkracht)
Lid :Hilde Hoekstra  (leerkracht)

U kunt ons bereiken op mail adres: mr.trijedoarpenskoalle@proloog.nl

De leden nemen in principe voor drie jaar zitting in de MR. Voor de oudergeleding geldt dat nieuwe leden via de zakelijke ouderavond worden benoemd.

 

Bij ons is het altijd open dag

Neem contact met ons op voor een afspraak.